Phân công giảng dạy năm học 2018 - 2019


 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 

 

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2018 – 2019

 

STT

Họ và tên

NTNS

Trình độ

CM

Nhiệm vụ

Số tiết/ Tuần

GHI CHÚ

1

Trần Thị Kim Liên

26/03/1975

ĐH

GV Tiểu học

Hiệu trưởng

02

Dạy thay thư kí HĐ 2 Tiết lớp 4B

2

Nguyễn Thị Thảo

22/02/1977

ĐH

GV Tiểu học

P.Hiệu trưởng

04

Dạy 4 tiết  buổi 2 lớp 1B

3

Vũ Nguyệt Anh

1//07/1974

ĐH

GV Tiểu học

TTr-CN lớp 1A

17

 

4

Trần T. Huyền Thương

22/02/1988

GV Tiểu học

CN lớp 1B

16

CT.CĐ

5

Nguyễn.T.Thanh Hảo

24/11/1989

GV Tiểu học

CN lớp 1C

20

 

6

Nguyễn Thị Vân

03/8/1988

GV Tiểu học

CN lớp 2A

20

 

7

Nguyễn Thị Trang

 

GV Tiểu học

CN lớp 2B

20

 

8

Nguyễn Thị Ngoan

28/8/1987

GV Tiểu học

CN lớp 3B

20

 

9

Nguyễn Thị Hạnh

10/04/1978

ĐH

GV Tiểu học

TTr-CN lớp 3A

17

 

10

Lâm.T.Thanh Huyền

26/01/1988

ĐH

GV Tiểu học

CN lớp 4A

20

 

11

Nguyễn Thị Oanh

16/9/1990

ĐH

GV Tiểu học

CN lớp 4B

18

Thư kí HĐ

12

Bùi Thị Phương Phung

16/10/1976

ĐH

GV Tiểu học

TTr-CN lớp 5A

17

 

13

Nguyễn Sao Chi

20/01/1988

ĐH

GV Tiểu học

CN lớp 5B

19

CTV viết tin bài

14

Nguyễn T .Q. Trang

08/10/1980

GV Mĩ thuật

 Mĩ thuật, KT, TC, HĐNG (5A-5B)

23

 

15

Nguyễn Thị Hoa

15/10/1986

GV Âm nhạc

Âm nhạc,TD

23

 ÂN lớp 1, 2, 3, 5; TD lớp 1, 2, 3, 4B

16

Trần Thị Hoa

18/06/1984

GV Âm nhạc

TPTĐ + dạy TD, AN

08

 AN lớp 4; TD 4A, lớp 5

17

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

ĐH

GV T.Anh

Dạy TA, Đạo đức

23

Dạy tiếng Anh khối 1; 2B, 3B; Đạo đức 11 lớp

18

Nguyễn Thị Hằng

18/6/1979

ĐH

GV T.Anh

 T.Anh  3A, 4, 5

23

 

19

Bùi Thị Biếc

04/12/1970

TC

Lưu trữ

văn thư - HC

 

Kiêm Thủ quỹ

20

Ng.T.Thanh Nhàn

02/03/1983

TC

Kế toán

TB-TV

 

Kiêm y tế

21

Phạm Thị Hà

11/10/1987

Tin học

Dạy Tin học   phụ trách CNTT

16

GV Hợp đồng

22

Nguyễn Văn Quyển

         1959

 

 

Bảo vệ

 

Hợp đồng

23

Nguyễn Thị Ái

         1963

 

 

Lao công

 

Hợp đồng

 

 

Việt Dân, ngày 10 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Thị Kim Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu