Phân công chuyên môn năm học 2016 - 2017


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

         Đông Triều, ngày 20 tháng 8 năm 2016

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2016 - 2017

STT

HỌ VÀ TÊN

NTNS

TRÌNH ĐỘ

CM ĐÀO TẠO

PHÂN CÔNG NV

Số tiết/ Tuần

GHI CHÚ

 

1

Nguyễn Thị Mơ

26/03/1975

ĐH

GV Tiểu học

Hiệu trưởng

02

Dạy thay khối 4,5

 

2

Bùi Thị Tuyết

15/02/1978

ĐH

GV Tiểu học

P.Hiệu trưởng

04

Dạy thay khối 1,2,3

 

3

Vũ Nguyệt Anh

1//07/1974

GV Tiểu học

TTr. T1-CN lớp 1A

16

CT.CĐ

 

4

Trần T. Huyền Thương

22/02/1988

GV Tiểu học

CN lớp 1B

18

Thư kí HĐ

 

5

Nguyễn.T.Thanh Hảo

24/11/1989

GV Tiểu học

CN lớp 2A

20

Nghỉ TS tháng 9/2016

 

6

Nguyễn Thị Vân

03/8/1988

GV Tiểu học

CN lớp 2B

20

 

 

7

Nguyễn Thị Ngoan

28/8/1987

GV Tiểu học

CN lớp 3B

20

GV hợp đồng 12 tháng

 

8

Nguyễn Thị Hạnh

10/04/1978

GV Tiểu học

TTr T 2+3 -CN -3A

17

 

 

9

Lâm.T.Thanh Huyền

26/01/1988

GV Tiểu học

CN lớp 4A

20

 

 

10

Nguyễn Thị Oanh

16/9/1990

GV Tiểu học

CN lớp 4B

20

GV hợp đồng 12 tháng

 

11

Bùi Thị Phương Phung

16/10/1976

ĐH

GV Tiểu học

TTrT4+5 - CN lớp 5A

17

 

 

12

Nguyễn Sao Chi

20/01/1988

ĐH

GV Tiểu học

CN lớp 5B

18

UV.BCH.CĐ

 

13

Nguyễn T .Q. Trang

08/10/1980

GV Mĩ thuật

Dạy Mĩ thuật + TV

20

Kiêm Thư viện

 

14

Nguyễn Thị Hoa

15/10/1986

GV Âm nhạc

Dạy âm nhạc khối 1->4, KT(TC) khối 1-5

18

Con nhỏ

 

15

Trần Thị Hoa

18/06/1984

GV Âm nhạc

TPTĐ + dạy khối 5

 

Phụ trách VN

 

16

Trần Văn Cường

27/10/1976

ĐH

GV Tiểu học

Dạy Thể dục khối 1-5

21

Trưởng Ban TTND

 

17

Nguyễn Thị Hằng

18/6/1979

ĐH

GV T.Anh

Dạy Tiếng Anh    khối:  3, 4, 5

23

 

 

18

Nguyễn Thị Đức

 

ĐH

Kế toán

Kế toán

 

 

 

19

Phạm.T.Phương Nhung

24/31987

ĐH

Kế toán

Văn Thư, thủ quỹ

 

Kiêm  Y tế

 

20

Nguyễn Thành Phương

25/12/1985

ĐH

GV T.Anh

Dạy TA  khối 1, 2

08

GV Hợp đồng

 

21

Phạm Thị Hà

11/10/1987

Tin học

Dạy Tin học -  phụ trách CNTT

16

GV Hợp đồng

 

22

Nguyễn Văn Quyển

         1959

 

 

Bảo vệ

 

Hợp đồng

 

23

Nguyễn Thị Ái

         1963

 

 

Lao công

 

Hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       ( Đã ký)

 

 

                                                                                                     Nguyễn Thị Mơ

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu