Phân công chuyên môn năm học 2015 - 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

         Đông Triều, ngày 20 tháng 8 năm 2015

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2015 - 2016

STT

HỌ VÀ TÊN

NTNS

TRÌNH ĐỘ

CM ĐÀO TẠO

PHÂN CÔNG NV

Số tiết/ Tuần

GHI CHÚ

 

1

Nguyễn Thị Mơ

26/03/1975

ĐH

GV Tiểu học

Hiệu trưởng

02

Dạy thay khối 4,5

 

2

Bùi Thị Tuyết

15/02/1978

ĐH

GV Tiểu học

P.Hiệu trưởng

04

Dạy thay khối 1,2,3

 

3

Vũ Nguyệt Anh

1//07/1974

GV Tiểu học

TTr. T1-CN lớp 1A

17

 

 

4

Trần T. Huyền Thương

22/02/1988

GV Tiểu học

CN lớp 1B

18

Thư kí HĐ

 

5

Bùi Thị Vân

03/8/1988

GV Tiểu học

CN lớp 2A

20

 

 

6

Nguyễn Thị Ngoan

28/8/1987

GV Tiểu học

CN lớp 2B

20

GV hợp đồng

 

7

Nguyễn Thị Oanh

16/9/1990

GV Tiểu học

CN lớp 3B

20

GV hợp đồng 12 tháng

 

8

Nguyễn Thị Hạnh

10/04/1978

GV Tiểu học

TTr T 2+3 -CN -3A

17

 

 

9

Lâm.T.Thanh Huyền

26/01/1988

GV Tiểu học

CN lớp 4A

20

 

 

10

Bùi Thị Phương Phung

16/10/1976

GV Tiểu học

TTrT4+5  CNlớp 4B

17

 

 

11

Nguyễn Sao Chi

20/01/1988

ĐH

GV Tiểu học

CN lớp 5A

18

Viết tin bài

 

12

Nguyễn.T.Thanh Hảo

24/11/1989

GV Tiểu học

dạy buổi 2

20

 

 

13

Nguyễn Thị Thảo

05/9/1964

GV Tiểu học

dạy  buổi 2

08

Trực Thư viện 3 buổi/tuần

 

14

Nguyễn T .Q. Trang

08/10/1980

GV Mĩ thuật

Dạy Mĩ thuật

09

Trực Thư viện 3 buổi/tuần

 

15

Nguyễn Thị Hoa

15/10/1986

GV Âm nhạc

TPTĐ + dạy khối 5

 

 

 

16

Trần Thị Hoa

18/06/1984

GV Âm nhạc

Dạy âm nhạc khối 1->4, KT(TC) khối 1-5

17

Tập VN cho GV, HS

 

17

Trần Văn Cường

27/10/1976

ĐH

GV TD

Dạy Thể dục khối 1-5

17

Tập đội tuyển TDTT

 

18

Nguyễn Thị Hằng

18/6/1979

ĐH

GV T.Anh

Dạy Tiếng Anh    khối:  1,4, 5 + 2A

18

HD h/s thi TA trên mạng

 

19

Nguyễn Thị Đức

 

ĐH

Kế toán

Kế toán

 

 

 

20

Phạm.T.Phương Nhung

24/31987

ĐH

Kế toán

Văn Thư, thủ quỹ

 

Kiêm  Y tế

 

21

Ng. Thị Phương Anh

13/6/1991

SC

Thư viện

Thư viện

 

Thôi việc 01/9/2015

 

22

Ngô Thị Quyên

10/12/1989

ĐH

Tin học

Dạy Tin học -  phụ trách CNTT

14

GV Hợp đồng

 

23

Nguyễn Thành Phương

25/12/1985

ĐH

GV T.Anh

Dạy Tiếng Anh      khối 3 + 2B

10

GV Hợp đồng

 

 

             

 

 

                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                       Nguyễn Thị Mơ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu