Trường TH Việt Dân tổ chức kiểm tra giữa học kì II năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch hoạt động tháng 3, để đánh giá kết quả học tập của học sinh, sáng ngày 29/3/2019 Trường Tiểu học Việt Dân đã tổ chức kiểm tra giữa kì II đối với học sinh khối 4, 5 hai môn Toán, Tiếng Việt.


         

Học sinh làm bài thi

          Tất cả các em học sinh đều có mặt đầy đủ, đúng giờ. 7 giờ 25 phút các em được nhận bài kiểm tra môn Toán. Sau 40 phút các em học sinh nộp bài và làm bài kiểm tra môn Tiếng Việt.

 Kỳ thi giữa kỳ II của học sinh khối 4-5 diễn ra nghiêm túc không có giáo viên và học sinh vi phạm quy chế thi.  Kết quả kiểm tra định kì giữa học kì II là một căn cứ, minh chứng, một kênh thông tin đề giáo viên đánh giá xếp loại từng em trong sổ tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục và được cập nhật trên phần mềm trực tuyến.

                                                                                          Nguyễn Sao Chi


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất