LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGÀY NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG ( 10/30), LỄ CHIẾN THẮNG (30/4), QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5) NĂM 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số: 60/THVD                                                                                                        Việt Dân, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGÀY NGHỈ

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG ( 10/30), LỄ CHIẾN THẮNG (30/4),

QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5) NĂM 2019

 

 

         Thực hiện công văn số 321/PGD&ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong những ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( 10/3 Âm lịch); Lễ Chiến thắng ( 30/4) và ngày Quốc tế Lao động ( 01/5) năm 2019 ;

Trường tiểu học Việt Dân phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường trong những ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( 10/3 Âm lịch) Lễ Chiến thắng ( 30/4) và ngày Quốc tế Lao động ( 01/5) năm 2019 năm 2019 như sau:

  1. Lịch trực ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( 10/3 Âm lịch)

 

TT

Ngày tháng

trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

13/4/2019

( Thứ 7 tức ngày 09/3 Âm lịch)

Nguyễn Thị Thảo

Bùi Thị Biếc

P. hiệu trưởng

TT tổ Văn phòng

0378945663

0342476516

2

14/4/2019

( Chủ nhật tức ngày 10/3 Âm lịch)

Trần Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Hiệu trưởng

Nhân viên

0902259638

0967918679

3

15/4/2019

( Thứ 2 tức ngày 11/3 Âm lịch)

Trần Thị Huyền Thương

Bùi Thị Biếc

CTCĐ

TT tổ Văn phòng

0369207520

0342476516

 

2. Lịch trực ngày nghỉ Lễ Chiến thắng ( 30/4) và ngày Quốc tế Lao động ( 01/5) :

 

TT

Ngày tháng

trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

27/4/2019

( Thứ 7)

Trần Thị Kim Liên

Bùi Thị Biếc

Hiệu trưởng

TT tổ Văn phòng

0902259638

0342476516

2

28/4/2019

(chủ nhật)

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

0378945663

0967918679

3

29/4/2019

( Thứ 2)

Trần Thị Huyền Thương

Bùi Thị Phương Nhung

Chủ tịch CĐCS

TTCM tổ 4,5

0369207520

0914212276

4

30/4/2019

( Thứ 3)

Trần Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Hiệu trưởng

Nhân viên

0902259638

0967918679

5

01/5/2019

( Thứ 4)

Nguyễn Thị Thảo

Bùi Thị Biếc

 Phó hiệu trưởng

TT tổ Văn phòng

0378945663

0342476516

 

Trên đây là lịch phân công trực những ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( 10/3 Âm lịch); Lễ Chiến thắng ( 30/4) và ngày Quốc tế Lao động ( 01/5) năm 2019 của trường tiểu học Việt Dân. Các tổ chức và cá nhân có công việc liên quan cần liên hệ với cán bộ, giáo viên, nhân viên có số điện thoại ở trên để giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ quản lý.

                                                                                            

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                  ( đã ký)

 

 

 

                                                                                            Trần Thị Kim Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất