Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Email: th.vd.nthanh@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH&THCS Việt Dân
Chức vụ: Giáo viên- TT tổ 2+3
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 136       Đã duyệt: 118       Tổng điểm: 430

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê