chương trình công tác tháng 11/2019


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 
   
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Việt Dân, ngày 05 tháng 11  năm 2019

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2019

           

* Nhiệm vụ trọng tâm:        

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Thực hiện công tác KTNB trường học.

3. Tổ chức KT GKI lớp 4-5.

4. Tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp thị xã.

* Nội dung cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

04/11

Thực hiện CT tuần 9

GV-HS

04-08/11

Thao giảng cáp trường

GV

08/11

Chuyên đề tổ 4-5

Tổ 4-5

11-15/11

Thực hiện CT tuần 10

GV-HS

11/11

Tẩy giun cho HS

Tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT năm 2019

CBGV, NV, HS toàn trường

14/11

KT GKI

HS lớp 4, 5

18-22/11

Thực hiện CT tuần 11

GV-HS

18/11

Phát động vẽ tranh chiếc ô tô mơ ước

TPT

Triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng Elearing

PHT

Tiêm phòng cho HS

HS lớp 2

19/11

Thi văn nghệ chào mừng ngày NGVN 20-11

HS toàn trường

Họp tổng kết PT thi đua chào mừng ngày NGVN 20-11

Ban thi đua

20/11

Mít tinh kỷ niệm ngày NGVN 20-11

CBQL, GV, NV, HS

25-29/11

Thực hiện CT tuần 12

GV-HS

25-27/11

Kiểm tra toàn diện 2 đ/c

Ban KTNB

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thị Kim Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu