Chương trình công tác tháng 11/2018


   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Việt Dân, ngày 05 tháng 11  năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2018

           

* Nhiệm vụ trọng tâm:        

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Thực hiện công tác KTNB trường học.

3. Tổ chức KT GKI lớp 4-5.

4. Tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động.

* Nội dung cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

02/11

Phát động cuộc thhi: Ý tưởng trẻ thơ năm 2018

Đội

05/11

Tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật nước CHXHCN VN; Phát động các PT thi đua chao mừng Ngày NGVN 20/11.

BGH, CĐ, Đội

06/11

Đón đoàn KT công nhận PCGDTH, PCGD xóa mù chữ năm 2018

PHT

09/11

Dự ngày hội VS trường học năm học 2018-2019

PHT,  TPT

06-16/11

Hội giảng, thi GVG cấp trường

BGH, GV

12/11

Tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT năm 2018

BGH, GV, HS toàn trường

13-15/11

Thu bài giảng eleaning cấp trường

CM

14/11

Ngày hội vệ sinh trường học

BGH, TPT, GV, HS

15/11

Chấm bài giảng eleaning cấp trường

BGH, đ/c Hằng, Hà, 3 tổ trưởng

16/11

KT giữa kỳ I

Học sinh lớp 4, 5

19/11

Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày NGVN 20/11

Đội

20/11

Kỳ niệm ngày NGVN 20/11

GV, NV toàn trường.

21-30/11

Ổn định nề nếp học tập; Kiểm tra toàn diện 2 đ/c GV; KT hồ sơ thư viện-TB, y tế; KT đánh giá học sinh theo TT 22/2016.

Ban KTNB

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Thị Kim Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu