Thông tin đội ngũ CBGV, NV nhà trường năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt dân, ngày 16 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2017-2018

 

STT

Nội dung

TS

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số GV,CBQL, NV

23

23

 

 

 

12

8

 1

2

 

I

Giáo viên

17

17

 

 

 

 9

 8

 

 

 

 

Trong đó số GVCB:

6

6

 

 

 

 2

4

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Âm nhạc

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

5

Tin học

1

 

 

 

 

 

1

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

2

 2

 

 

 

 

 

 

 2

 

                                                                                   

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Mơ

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu