DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Đông Triều, ngày 20 tháng 8 năm 2015

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NTNS

TRÌNH ĐỘ

CM ĐÀO TẠO

PHÂN CÔNG NV

SĐT

1

Nguyễn Thị Mơ

26/03/1975

ĐH

GV Tiểu học

Hiệu trưởng

01669838288

2

Bùi Thị Tuyết

15/02/1978

ĐH

GV Tiểu học

P.Hiệu trưởng

0977033978

3

Vũ Nguyệt Anh

1//07/1974

GV Tiểu học

TTr. T1-CN lớp 1A

01665988258

4

Trần T. Huyền Thương

22/02/1988

GV Tiểu học

CN lớp 1B

01669207520

5

Bùi Thị Vân

03/8/1988

GV Tiểu học

CN lớp 2A

01652459858

6

Nguyễn Thị Ngoan

28/8/1987

GV Tiểu học

CN lớp 2B

01643710888

7

Nguyễn Thị Oanh

16/9/1990

GV Tiểu học

CN lớp 3B

0987372913

8

Nguyễn Thị Hạnh

10/04/1978

GV Tiểu học

TTr T 2+3 -CN -3A

01998896598

9

Lâm.T.Thanh Huyền

26/01/1988

GV Tiểu học

CN lớp 4A

0942448887

10

Bùi Thị Phương Phung

16/10/1976

GV Tiểu học

TTrT4+5  CNlớp 4B

0934090032

11

Nguyễn Sao Chi

20/01/1988

ĐH

GV Tiểu học

CN lớp 5A

0987462296

12

Nguyễn.T.Thanh Hảo

24/11/1989

GV Tiểu học

dạy buổi 2

0963374095

13

Nguyễn Thị Thảo

05/9/1964

GV Tiểu học

dạy  buổi 2

 

14

Nguyễn T .Q. Trang

08/10/1980

GV Mĩ thuật

Dạy Mĩ thuật

 

15

Nguyễn Thị Hoa

15/10/1986

GV Âm nhạc

TPTĐ + dạy khối 5

01672570289

16

Trần Thị Hoa

18/06/1984

GV Âm nhạc

Dạy âm nhạc khối 1->4, KT(TC) khối 1-5

 

17

Trần Văn Cường

27/10/1976

ĐH

GV TD

Dạy Thể dục khối 1-5

 

18

Nguyễn Thị Hằng

18/6/1979

ĐH

GV T.Anh

Dạy Tiếng Anh    khối:  1,4, 5 + 2A

 

19

Nguyễn Thị Đức

 

ĐH

Kế toán

Kế toán

0913694201

20

Phạm.T.Phương Nhung

24/31987

ĐH

Kế toán

Văn Thư, thủ quỹ

0972558022

21

Ngô Thị Quyên

10/12/1989

ĐH

Tin học

Dạy Tin học -  phụ trách CNTT

0976929985

22

Nguyễn Thành Phương

25/12/1985

ĐH

GV T.Anh

Dạy Tiếng Anh      khối 3 + 2B

01276661345


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu