Lịch trực Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Dân, ngày 28 tháng 01 năm 2019

LỊCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

 

       Thực hiện công văn số 72/PGD&ĐT-VP  ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;

       Trường tiểu học Việt Dân phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 như sau:

TT

Ngày tháng

trực Tết

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

30/01/2019

( Thứ 4 tức ngày 25/12 AL)

Trần Thị Kim Liên

Bùi Thị Biếc

Hiệu trưởng

TT tổ Văn phòng

0902259638

0342476516

2

31/01/2019

( Thứ 5 tức ngày 26/12 AL)

Bùi Thị Biếc ( Nhàn)

Nguyễn Thị Thanh Hảo

TT tổ Văn phòng Giáo viên

0342476516

0963374095

3

01/02/2019

( Thứ 6 tức ngày 27/12 AL)

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Trang

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0378945663

0389864721

4

02/02/2019

( Thứ 7 tức ngày 28/12 AL)

Trần Thị Huyền Thương

Trần Thị Hoa

Chủ tịch CĐCS

TPT Đội

0369207520

0356833863

5

03/02/2019

( Chủ nhật tức ngày 29/12 AL)

Trần Thị Kim Liên

Bùi Thị Biếc

 Hiệu trưởng

TT tổ Văn phòng

0902259638

0342476516

6

04/02/2019

( Thứ 2 tức ngày 30/12 AL)

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

0378945663

0967918679

7

05/02/2019

( Thứ 3 tức ngày 01/01 AL)

Trần Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 Hiệu trưởng

Nhân viên

0902259638

0967918679

8

06/02/2019

( Thứ 4 tức ngày 02/01 AL)

Bùi Thị Phương Nhung

Lâm Thị Thanh Huyền

TTCM tổ 4,5

Giáo viên

0914212276

03696670659

9

07/02/2019

( Thứ 5 tức ngày 03/01 AL)

Trần Thị Huyền Thương

Bùi Thị Vân

Chủ tịch CĐCS

Giáo viên

0369207520

0352459858

10

08/02/2019

 ( Thứ 6 tức ngày 04/01 AL)

Bùi Thị Biếc

Vũ Nguyệt Anh

TT tổ Văn phòng

TTCM tổ 1

0342476516

0915374726

11

09/01/2019

( Thứ 7 tức ngày 05/01 AL)

 

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hoa

Trưởng ban TTND

Giáo viên

0978050642

0372570289

12

10/01/2019

( Chủ nhật tức ngày 06/01 AL)

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn T. Quỳnh Trang

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0378945663

0981959115

 

            Trên đây là lịch phân công trực tết Nguyên Đán 2019 của trường tiểu học Việt Dân. Các tổ chức và cá nhân có công việc liên quan cần liên hệ với cán bộ, giáo viên có số điện thoại ở trên để giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ quản lý.

                                                                                                 

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      ( đã ký)

 

                                                                                            Trần Thị Kim Liên

 

                                                                                                  

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu