Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                                                                 Biểu mẫu 05

     TRƯỜNG TH VIỆT DÂN

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1    

I

Điều kiện tuyển sinh

- Trẻ 6 tuổi sinh năm 2012.

- Trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; trẻ em người dân tộc thiểu số; trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước; trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 trong độ tuổi từ bẩy đến 14 tuổi.

- Học sinh lang thang cơ nhỡ học ở các lớp ngoài nhà trường dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nếu có nguyện vọng chuyển đến học tạinhà trường thì được Hiệu trưởng nhà trường khảo sát trình độ để xếp lớp phù hợp.

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình hiện hành – Bộ Giáo dục và Đào tạo 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 - Gia đình: trang bị đầy đủ đồ dùng, sách vở cho con; Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của nhà trường; Phối hợp với nhà trường giáo dục con em thực hiện các nội quy quy định của nhà trường, chấp hành nghiêm pháp luật…

- Chấp hành tốt các nội quy, quy định của nhà trường; Tích cực,  tự giác học tập và tham gia các việc trường, việc lớp; Biết giữ vệ sinh cá nhân…Thực hiện những điều học sinh không được làm.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đồ dùng, sách vở học tập, được nhận quà trong các dịp lễ Tết.

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

- Năng lực: Tốt (55%); Đạt (45%)

- Phẩm chất: Tốt (80%); Đạt ( 20%)

- Sức khỏe Tốt: 95%

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

- Đảm bảo 100% học sinh có khả năng theo học các lớp học kế tiếp cao hơn.

 

 

Việt Dân, ngày 10 tháng 8 năm 2018
Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

 

 

Trần Thị Kim Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu