TH Việt Dân: Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018

Nhằm nâng cao nhận thức của CB, GV, NV và học sinh về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Sáng 03/10/2018, trường TH Việt Dân tổ chức phát động hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018" với chủ đề "Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân"


Toàn cảnh buổi lễ phát động

 

Tại buổi phát động, CB, GV, NV và học sinh đã được nghe tuyên truyền về tuần lễ học tập suốt đời năm 2018: Học tập suốt đời không chỉ diễn ra trong trường, theo lớp, học trong trường mà có thể học bất kỳ lúc nào (học mọi lúc); học ở bất kỳ nơi nào (học mọi nơi); học bất kỳ người nào (học mọi người) và học bằng bất kỳ phương tiện nào (bằng mọi phương tiện) với phương châm "lấy tự học làm cốt", miễn là đem lại sự thay đổi kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi của người học.

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm nay, thầy trò Trường Tiểu học Việt Dân quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy và học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học để phong trào này thật sự hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển.

                                                                             Sao Chi

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất