Lịch phân công trực trường nghĩ Lễ Quốc khánh 2/9


 

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Về việc phân công lịch trực nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và đầu năm học 2018-2019

              Việt Dân, ngày 30  tháng 8 năm 2018

 

 

 

LỊCH  PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

 

          Thực hiện công văn số 856/PGD&ĐT ngày 29/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều Về việc phân công lịch trực nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và đầu năm học 2018-2019, để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018.

          Trường tiểu học Việt Dân phân công Ban giám hiệu và nhân viên lịch trực nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và đầu năm học 2018-2019 như sau:

 

TT

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

 

1

 

01/9/2018

Đ/c Trần Thị Kim Liên

 Hiệu trưởng

0902259638

 

Đ/c Bùi Thị Biếc

Tổ trưởng tổ Văn phòng

01642476516

 

 

2

 

 

 

02/9/2018

Đ/c Trần Thị Huyền Thương

Chủ tịch CĐCS

01669207520

 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nhân viên

0967918679

 

 

3

 

 

 

03/9/2018

Đ/c Nguyễn Thị Thảo

Phó hiệu trưởng 

01678945663

 

Đ/c Bùi Thị Biếc

Tổ trưởng tổ Văn phòng

01642476516

 

 

 

Nơi nhận:

     HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- BGH trường THVD ( t/h);

- Lưu: VT.

                 ( Đã ký)

 

 

 

 

       Trần Thị Kim Liên

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất