LỊCH PHÂN CÔNG CBGVNV TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Việt Dân, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

LỊCH PHÂN CÔNG CBGVNV TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH

NĂM 2019

 

 

Trường tiểu học Việt Dân phân công cán bộ nhân viên trực trường trong những ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2019 như sau:

 

 

TT

Ngày tháng

trực Tết

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

29/12/2018

( Thứ 7 )

Nguyễn Thị Thảo

Bùi Thị Biếc

P. hiệu trưởng

TT tổ Văn phòng

0378945663

0342476516

2

30/12/2018

( Chủ nhật)

Trần Thị Huyền Thương

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

CTCĐ

Nhân viên

01669207520

0967918679

3

31/12/2018

( Thứ 2 )

Trần Thị Kim Liên

Bùi Thị Biếc

Hiệu trưởng

TT tổ Văn phòng

0902259638

0342476516

4

01/01/2019

( Thứ 3 )

Trần Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 Hiệu trưởng

Nhân viên

0902259638

0967918679

 

                                                                                                 

                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                     ( Đã ký)

 

 

                                                                                                                                               Trần Thị Kim Liên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất