Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015


PHÒNG GIAÓ DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

            Số:  06 / KH-TrTH

         Đông Triều, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015

 

        Căn cứ công văn số: 450/PGD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Phòng GD&ĐT Đông Triều V/v: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2014-2015;

         Thực hiện công văn số 40/PGD&ĐT ngày 20/01/2015 của phòng GD&ĐT Đông Triều V/v triển khai thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường "xanh-sạch-đẹp" trên địa bàn huyện. Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 19/01/2015 của UBND xã Việt Dân V/v chỉ đạo sản xuất quý I tổ chức đón Tết Ất Mùi năm 2015.

         Trường Tiểu học Việt Dân xây dựng kế hoạch nghỉ tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015" như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015:

          CBGV,NV và học sinh nghỉ Tết 16 ngày, từ ngày 14/02/2015 ( tức ngày 25 tháng chạp) đến hết ngày 01/03/2015 (tức ngày 11 tháng giêng).

2. Yêu cầu:

           - Trước khi nghỉ Tết đ/c P.HT phân công các lớp dọn vệ sinh trường lớp;

           - GV thực hiện dạy theo đúng chương trình và thời khóa biểu, theo đúng lịch nghỉ.

           - GV giao nhiệm vụ học cho học sinh trong thời gian nghỉ tết phù hợp, thi Toán trên mạng. Sau tết thi Toán trên mạng cấp huyện;

           - Trước khi nghỉ Tết, GVCN các lớp, đồng chí dạy Tin, Tổng PTĐ, văn thư, thư viện cùng với đồng chí kế toán nhà trường, đồng chí bảo vệ kiểm tra, bàn giao tài sản trong lớp học, phòng học Tin, phòng Đội, thư viện, phòng Y tế niêm phong các phòng; đồng chí Phó HT, kế toán, bảo vệ bàn giao tài sản khu nhà điều hành, lập biên bản bàn giao có xác nhận của nhà trường. CBGV,NV trực tết thấy có vấn đề gì về mất mát tài sản nhà trường báo ngay cho bảo vệ và BGH nhà trường; đồng chí bảo vệ có trách nhiệm bảo vệ tài sản nhà trường trong các ngày nghỉ tết thấy có vấn đề gì về mất mát tài sản nhà trường báo ngay cho BGH nhà trường và công an địa phương.

           - CBGV,NV và học sinh cùng thực hiện tốt và kí cam kết:

                 + Không tham gia tàng trữ, đốt pháo, thả đèn trời.

                 + Không vi phạm trật tự an toàn giao thông.

                 + Không tàng trữ, sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác.

                 + Không hút thuốc lá, uống rượu, bia, đánh bạc.

                 + Không tham gia hoặc truyền bá cho các hoạt động mê tín dị đoan.

                + Không sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống không có nguồn gốc, xuất xứ hoặc đã được cảnh báo không nên sử dụng.

         - Ngày 11/02/2015, chi hội CTĐ nhà trường chuẩn bị quà Tết và trao quà cho các đối tượng học sinh nhà trường có hoàn cảnh khó khăn do các lớp báo cáo và đã được duyệt. Kinh phí được trích từ tiền các lớp nuôi lợn đất (Tiền CTĐ). Tổ hành chính và công đoàn nhà trường phát quà Tết cho CBGV,NV nhà trường.

        - GVCN, Tổng phụ trách Đội phối hợp với PHHS trong công tác quản lý, giáo dục học sinh trước, trong, sau Tết Nguyên đán.

        - Đồng chí bảo vệ trực trường 24/24 giờ các ngày đảm bảo an toàn tài sản nhà trường, phối hợp với công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

         - CBGV,NV trực Tết theo lịch phân công.

3. Phân công trực Tết:

Ngày trực

Người trực

Ghi chú

14-15/02/2015

đ/c Bảo vệ

Đ/c bảo vệ trực tất cả các ngày

(24/24 giờ)

16/02/2015

đ/c Mơ, Lan

17/02/2015

đ/c Tuyết, P. Anh

18/02/2015 – 30 Tết

Mơ, Tuyết, Anh, Lan

19/02/2015 – 01 Tết

đ/c Mơ, Trang

20/02/2015 – 02 Tết

đ/c Tuyết, Anh

21/02/2015 – 03 Tết

đ/c B.Nhung, Hạnh

22/02/2015 – 04 Tết

đ/c Mơ, Tr. Hoa

23/02/2015 – 05 Tết

đ/c Thương, Lan

24/02/2015 – 06 Tết

đ/c Ng. Hoa, Hằng

25/02/2015 – 07 Tết

đ/c Vân, Chi

26/02/2015 – 08 Tết

đ/c Huyền, Thảo

27/02/2015- 09 Tết

đ/c Cường

28/02-01/03/2015

đ/c Bảo vệ

         - Các đồng chí CBGV,NV cần giải quyết công việc liên hệ với các đồng chí trong Ban trực tết theo lịch như trên. Có vấn đề cần giải quyết khi có sự việc báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền tại địa phương và lãnh đạo nhà trường để xin ý kiến giải quyết.

          Số điện thoại đồng chí Nguyễn Thị Mơ - Hiệu trưởng: 0936546169.

           CBGV,NV nhà trường nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch này.

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT; UBND xã VD (B/c);
  • CBGV,NV nhà trường (T/h);
  • Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Mơ