Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Sao Chi
Email: th.vd.nschi@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Việt Dân
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 65       Đã duyệt: 58       Tổng điểm: 28

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê