TH Việt Dân: Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch của bộ phận chuyên môn, trường Tiểu học Việt Dân đã tổ chức "Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019", hội thi được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16/11/2018.


        Hội thi là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; là một trong những hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng của nhà trường.

        Tại hội thi, mỗi giáo viên tham gia phải thực hiện 03 nội dung: Sáng kiến kinh nghiệm, bài thi kiểm tra năng lực, thi giảng 2 tiết ở lớp phụ trách (giáo viên bộ môn dạy 2 tiết ở hai khối lớp khác nhau).

       Sau 05 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc  Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã diễn ra một cách khách quan, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định và thời gian dự định. Tất cả các thầy cô giáo tham gia hội thi đều đã hoàn thành tốt phần thi của mình và được Ban giám khảo đánh giá cao. 14/14 giáo viên đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019.

                                                                   Nguyễn Sao Chi

Một số hình ảnh của hội thi 

 

Tiết Toán của cô Trần Thị Huyền Thương

 

Tiết Âm nhạc của cô Trần Thị Hoa

 

Tiết Mỹ thuật của cô Nguyễn Thị  Quỳnh Trang

 

Tiết Khoa học của cô Lâm Thị Thanh Huyền lớp 4A

 

Tiết Âm nhạc của cô Nguyễn Thị Hoa


No comments yet. Be the first.

Others:
Mới nhất