Asset Publisher

TH Việt Dân tổ chức tuyên truyền “Trường học chung tay tiết kiệm điện” năm 2017

TH Việt Dân tổ chức tuyên truyền “Trường học chung tay tiết kiệm điện” năm 2017

Thực hiện công văn số 1077/PGD&ĐT Đông Triều, ngày 23 tháng 10 năm 2017 của PGD&ĐT Đông Triều; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng ý thức, hình thành kỹ năng sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cho học sinh, sáng ngày 30/10/2017, trường TH Việt Dân tổ chức tuyên truyền "Trường học chung tay tiết kiệm điện" năm 2017 tới toàn thể CB,GV, NV và HS toàn trường.


 

Cô Trần Thị Hoa - TPT tuyên truyền "Trường học chung tay tiết kiệm điện"

 

        Nội dung tuyên truyền mà nhà trường giới thiệu tới toàn thể CB,GV,NV và HS  bao gồm 3 phần cơ bản về: tiết kiệm điện, an toàn điện và cách xử lý khi có sự cố điện. Thông qua nội dung tuyên truyền nhà trường muốn giáo dục cho học sinh ý thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả ngay từ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Từ đó, mang lại hiệu ứng tích cực, lan tỏa đến các gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Đồng thời, trang bị cho các em kiến thức về tiết kiệm điện và an toàn điện khi sử dụng các thiết bị điện ở trường cũng như ở gia đình.

        Buổi tuyên truyền không chỉ giúp CB,GV,NV và HS nâng cao kiến thức mà còn thay đổi hành vi về hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.

                                                                             Sao Chi