Asset Publisher

TH Việt Dân tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

TH Việt Dân tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều, sáng nay, 20/2/2017, trường TH Việt Dân đã tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".


 

Toàn cảnh hội nghị

          Đ/c Nguyễn Thị Mơ – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường triển khai Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều.

 

Đ/c Nguyễn Thị Mơ - Bí thư chi bộ,  hiệu trưởng nhà trường quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên

          Sau khi nghe các văn bản chỉ đạo của cấp trên, 100% CB, VC, người lao động trong trường thực hiện ký cam kết chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

 

Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện ký cam kết

 

CTV: Sao Chi