Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức

TH Việt Dân tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều, sáng nay, 20/2/2017, trường TH Việt Dân đã tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

Video clip
Get the Flash Player to see this video list.
Bài hát yêu thích
Get the Flash Player to see this video list.
Tài nguyên