Phân công giảng dạy-chuyên môn


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2012-2013

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NTNS

TRÌNH ĐỘ

CM ĐÀO TẠO

PHÂN CÔNG NV

Số tiết/ Tuần

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Mơ

26/03/1975

ĐH

GV Tiểu học

Hiệu trưởng

02

 

2

Bùi Thị Tuyết

15/02/1978

     ĐH

GV Tiểu học

P.Hiệu trưởng

04

 

3

Vũ Nguyệt Anh

1//07/1974

GV Tiểu học

Tổ trưởng Tổ 1-CN lớp 1A

23

 

4

Ng.T.Thanh Hảo

1990

ĐH

GV Tiểu học

CN lớp 1B

23

 

5

Nguyễn Thị Hạnh

10/04/1978

GV Tiểu học

Tổ trưởng Tổ 2+3-CN lớp 2A

23

 

6

Nguyễn Thị Dung

17/01/1988

GV Tiểu học

CN lớp 2B

23

 

7

Lâm.T.Thanh Huyền

1988


GV Tiểu học

CN lớp 3A

23

 

8

Dương Thị Bằng

18/01/1958

GV Tiểu học

CN lớp 3B

23

 

9

Nguyễn Thị Hồng

17/07/1979

GV Tiểu học

CN lớp 4A

23

 

10

Nguyễn T Thanh Nhàn

10/11/1988

GV Tiểu học

CN lớp 4B

23

 

11

Nguyễn Sao Chi

20/01/1988

GV Tiểu học

CN lớp 5A

23

 

12

Bùi Thị Phương Phung

16/10/1976

ĐH

GV Tiểu học

Tổ trưởng Tổ 4+5-CN lớp 5B

23

 

13

Trần T Huyền  Thương

22/02/1988


GV Tiểu học

 

 

Nghỉ thai sản

14

Bùi Thị Vân

1988

CĐ

GV Tiểu học

 

 

Nghỉ thai sản

15

Nguyễn T Quỳnh Trang

08/10/1980

GV Mĩ thuật

Dạy Mĩ thuật , kiêm thủ quỹ

10

 

16

Nguyễn Thị Hưng

20/07/1986

GV Âm nhạc

Tổng PTĐ, dạy âm nhạc khối 5

 

 

17

Trần Thị Hoa

18/06/1984

ĐH

GV Âm nhạc

Dạy âm nhạc khối 1->4, KT(TC) khối 1-5

18

 

18

Trần Văn Cường

27/10/1976

ĐH

GV TD

Dạy Thể dục khối 1-5

, ôn đội tuyển TDTT.

23

 

19

Cao Thị Giang

02/10/1981

ĐH

GV T.Anh

Dạy Tiếng Anh K1-5, ôn đội tuyển TA.

28

 

20

Nguyễn Thị Thanh Lan

13/03/1980

ĐH

Kế toán

Kế toán

 

 

21

Phạm.T.Phương Nhung

1987

TC

Kế toán

Văn Thư, kiêm thư viện, Y tế

 

Nghỉ thai sản

22

Nguyễn Thị Oanh

1990


GV Tiểu học

Dạy buổi 2

23

Hợp đồng

23

Phạm Thị Hà

11/10/1987


Tin học

Dạy Tin học K3-5, phụ trách CNTT

12

Hợp đồng

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

Nguyễn Thị Mơ