Phân công chuyên môn năm học 2014-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

              Việt Dân, ngày 20 tháng 9 năm 2014

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2014 - 2015

STT

HỌ VÀ TÊN

NTNS

TRÌNH ĐỘ

CM ĐÀO TẠO

PHÂN CÔNG NV

Số tiết/ Tuần

GHI CHÚ

 

1

Nguyễn Thị Mơ

26/03/1975

ĐH

GV Tiểu học

Hiệu trưởng

02

 Dạy thay khối 4,5

 

2

Bùi Thị Tuyết

15/02/1978

     ĐH

GV Tiểu học

P.Hiệu trưởng

04

 Dạy thay khối 1,2,3

 

3

Vũ Nguyệt Anh

1//07/1974

GV Tiểu học

Tổ trưởng Tổ 1-CN lớp 1A

17

 

 

4

Trần T. Huyền Thương

22/02/1988

GV Tiểu học

CN lớp 1B

20

 

 

5

Nguyễn.T.Thanh Hảo

24/11/1989

GV Tiểu học

CN lớp 2A

20

 Tháng 11 nghỉ thai sản

 

6

Bùi Thị Vân

03/8/1988

GV Tiểu học

CN lớp 2B

20

 

 

7

Nguyễn Thị Oanh

16/9/1990

GV Tiểu học

CN lớp 3B

20

GV hợp đồng

 

8

Nguyễn Thị Hạnh

10/04/1978

GV Tiểu học

Tổ trưởng Tổ 2+3   CN lớp 3B

17

 

 

9

Nguyễn Thị Thảo

05/9/1964

GV Tiểu học

CN lớp 4A

17

 

 

10

Lâm.T.Thanh Huyền

26/01/1988

GV Tiểu học

CN lớp 4B

20

 

 

11

Bùi Thị Phương Phung

16/10/1976

GV Tiểu học

Tổ trưởng Tổ 4+5  CNlớp 5A

17

 Thư kí H Đ - Ôn đội tuyển tiếng Việt

 

12

Nguyễn Sao Chi

20/01/1988

GV Tiểu học

CN lớp 5B

20

Ôn đội tuyển Toán

 

13

Nguyễn T .Q. Trang

08/10/1980

GV Mĩ thuật

Dạy Mĩ thuật

10

 

 

14

Nguyễn Thị Hoa

15/10/1986

GV Âm nhạc

Tổng PTĐ, dạy âm nhạc khối 5

 02

 

 

15

Trần Thị Hoa

18/06/1984

GV Âm nhạc

Dạy âm nhạc khối 1->4, KT(TC) khối 1-5

18

 

 

16

Trần Văn Cường

27/10/1976

ĐH

GV TD

Dạy Thể dục khối 1-5

18

 ôn đội tuyển TDTT

 

17

Nguyễn Thị Hằng

18/6/1979

ĐH

GV T.Anh

Dạy Tiếng Anh K1 -5 .

24

 ôn đội tuyển TA

 

18

Nguyễn Thị Thanh Lan

13/03/1980

ĐH

Kế toán

Kế toán

 

 

 

19

Phạm.T.Phương Nhung

24/31987

ĐH

Kế toán

Văn Thư, thủ quỹ

 

kiêm  Y tế

 

20

Ng. Thị Phương Anh

13/6/1991

SC

Thư viện

Thư viện

 

 

 

21

Phạm Thị Hà

11/10/1987

Tin học

Dạy Tin học -  phụ trách CNTT

16

 GV Hợp đồng

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                (Đã kí)

 

                                                                                                                                    Nguyễn Thị Mơ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu