CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 102/CT-TrTH

           Đông Triều, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015

 

1. Trọng tâm:

      - Kiểm tra cuối kì I  năm học 2015 – 2016;

      - Tổ chức thi IOE, Violympic Toán cấp trường năm học 2015-2016;

      - Tổ chức thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp trường;

      - Tổ chức khám sức khỏe cho HS toàn trường;

      - Tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày Hội QP toàn dân.

2. Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người

 thực hiện

 

01/12

Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS

CB y tế, TPT Đội

 

02-04/12

Triển khai tập bài TD nhịp điệu mới, bài võ CT

Đ/c Tr. Hoa, Ng.Hoa, Cường

 

04/12

Tham dự chuyên đề cấp thị xã về mô hình VNEN và dạy Tiếng Việt 1 – CGD

PHT, tô trưởng

 

 

 

05/12

 Họp Hội đồng trường

CBGV, NV

 

 

05-06/12

Tổ chức thi IOE cấp trường

Chuyên môn

 

07/12

Tuyên truyền viết thư Quốc tế UPU lần thư 45

TPT Đội

 

07-22/12

Dạy theo CT, kết hợp ôn luyện cho học sinh chuẩn bị kiểm tra cuối HKI

Giáo viên

 

11/12

Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường

Chuyên môn

 

15-18/12

Kiểm tra nội bộ: KT hoạt động sư phạm 05 GV; hồ sơ tổ; KT văn bằng, chứng chỉ của GVHĐ có thời hạn 01 năm, hợp đồng thời vụ.

Ban kiểm tra NB

 

19/12

- Tổ chức thi Rung chuông vàng khối 4+5, kỉ niệm ngày TL.QĐND Việt Nam; ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

-  Đánh giá xếp loại viên chức năm 2015

Chuyên môn, TPT Đội, GV

 

Cán bộ viên chức

 

23-25/12

Tổ chức Kiểm tra cuối kì 1 năm học 2015-2016 .

Chuyên môn, giáo viên, HS

 

25-31/12

Hoàn thiện báo cáo, tổng hợp kết quả cuối kỳ I

Hoàn thành chương trình giảng dạy học kỳ I

- Chuyên môn

 

Nơi nhận:

      - Các bộ phận (t/h);

      - Trang TTĐT trường;

      - Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Thị Mơ

 

         

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu