CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 Năm học 2012-2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Việt Dân, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 11/2012:

- Duy trì sĩ số các khối lớp; Hoàn thành hồ sơ PCGDTH năm học 2012;

- Tổ chức Hội giảng chào mừng ngày NGVM 20/11

- Nhà trường Thanh tra toàn diện 03 GV;

- Tham gia thi ATGT cấp cụm;

- Tổ chức kỉ niệm ngày NGVN 20/11;

- Đón đoàn Thanh tra toàn diện nhà trường của PGD.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì-thực hiện

01/11

- Hoàn thành việc nhập dữ liệuVEMIS

đ/c Hà

02/11

- Họp cụm I chuẩn bị thi ATTG cấp cụm

BGH

05/11

-Đón đoàn Thanh tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm, thu chi đầu năm, công khai hóa, thực hiện 05 đề tài trọng tâm.

BGH, CM trường, Kế toán

06-13/11

- Nhà trường Thanh tra toàn diện 03 GV

BGH, Ban TTr

07-08/11

-Dự giờ trực tuyến

BGH, Tổ trưởng CM, GV T.Anh

10/11

-Tổ chức cho HS thi ATTG cấp cụm

Bộ phận CM, Tổng PTĐ

14/11

- Liên hệ với địa phương nhận giảm nghèo cho 01 hộ dân tại địa phương

Công đoàn trường

15-16/11

- Kiểm tra hồ sơ GV

BGH, các tổ trưởng CM

17/11

- Thao giảng chào mừng ngày NGVN 20/11

Các tổ CM

19/11

- Dự Lễ kỉ niệm ngày NGVN 20/11 PGD&ĐT tổ chức tại UBND huyện

HT + CT.Công đoàn trường

20/11

- Tổ chức Kỉ niệm ngày NGVN 20/11

Nhà trường + C Đ

21-23/11

- Kiểm tra hồ sơ GV

BGH, các tổ trưởng CM

23/11

Tập huấn thanh tra nhân dân tại UBND Thị Trấn

Hiệu trưởng, CT.CĐ, Trưởng ban TTr nhân dân nhà trường

26-28/11

- Đón đoàn Thanh tra toàn diện nhà trường của PGD&ĐT.

Toàn trường

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- CBGV nhà trường (t/h);

   - Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Thị Mơ