CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 
   

Số:  91/CT-Tr TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đông Triều, ngày 05 tháng 11 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

 

Trọng tâm: Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  • Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
  • Kiểm tra nội bộ: 04 GV; T/c chuyên đề cấp trường (dạy theo mô hình VNEN);
  • Hưởng ứng "Tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT";
  • Tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học", tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện; ATGT, dịch bệnh;
  • Tham gia thi bóng bàn cấp Tỉnh.

 

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận,

người thực hiện

02/11

Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

BGH, CBGV, NV

 02-13/11

 Đội, GVCN tập văn nghệ chào mừng 20/11/2015.

GV,TPTĐ, HS

07/11

Tham dự ngày hội tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện do Sở Điện lực và Sở GD&ĐT tổ chức tại TH Kim Đồng

BGH, TPT Đội

09/11

- Tổ chức tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn GT.

- Tuyên truyền thực hành tiết kiệm điện

CBGV, học sinh toàn trường

10/11

Kiểm tra nội bộ: kiểm tra hồ sơ tổ văn phòng

Ban KTNB

09-11/11

HS tham gia thi đá cầu cấp thị xã

GVTD, HS dự thi

14/11

Tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học"

CBGV, học sinh toàn trường

16-17/11

Tổ chức thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Giáo viên các tổ

18/11

Tổ chức chuyên đề cấp trường theo mô hình VNEN

Bộ phận CM

20/11

 Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

CBGVNV, học sinh

24-26/11

 Kiểm tra nội bộ: KT hoạt động SP 04 GV

Ban KTNB

30/11

Tổng kết phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11

CBGVNV, học sinh

 

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận (t/h);

- Trang TTĐT trường;

- Lưu.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mơ

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu