Chương trình công tác tháng 10 năm 2012-2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH VIỆT DÂN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Việt Dân, ngày 05 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2012:

- Duy trì sĩ số các khối lớp; Hoàn thành PCGDTH năm học 2012;

- Tổ chức Hội nghị CBVC,LĐ;

- Dự giờ thăm lớp;

- Tập huấn GV viết tin bài;

- Tổ chức kỉ niệm ngày TL HLHPN VN 20/10;

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì-thực hiện

01/10

- Dự khai mạc “Học tập suốt đời”

BGH

02/10

- Tổng duyệt ND chương trình Hội nghị CBVC,L Đ

BGH, CĐ

3/10

-Tổ chức Hội nghị CBVC,L Đ

CBVC,L Đ nhà trường

04-10/3

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp

BGH, các tổ CM

11/10

-Làm việc với đoàn kiểm tra nhiệm vụ năm học Phòng GD&ĐT

BGH, CĐ, Tổ trưởng CM

12/10

-Tổ chức Đại hội Liên đội

Bộ phận CM, Tổng PTĐ

13/10

- Tổ chức ngoại khóa thi “Tìm hiểu ATGT” cấp trường

Bộ phận CM, Tổng PTĐ

15-17/10

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp

BGH, các tổ CM

18-20/10

- Tập huấn viết tin bài tại PGD

đ/c: Nguyễn Sao Chi

20/10

- Kỉ niệm ngày TlHLHPN VN 20/10

Công đoàn trường

22-26/10

- BGH kiểm tra hồ sơ GV

BGH

30/10

- Làm việc với đoàn kiểm tra PC của PGD

BGH

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- CBGV nhà trường (t/h);

   - Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Thị Mơ

 Các thông tin khác: