Công khai thông tin đội ngũ giáo viên năm học 2014-2015


                                                            Biểu mẫu 07

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 củaBộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH VIỆT DÂN                                  

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2014-2015

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

19

1

 

 

 

10

8

1

 

 

I

Giáo viên

14

 

 

 

 

6

8

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

10

 

 

 

 

4

6

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Thể dục

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Âm nhạc

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

1

 

 

 

2

 

1

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Đông Triều, ngày 20 tháng 09 năm 2014

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   

                                                                                                             Nguyễn Thị Mơ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu