Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Việt Dân tổ chức thi "Giao thông thông minh" quý I

Trường Tiểu học Việt Dân tổ chức thi "Giao thông thông minh" quý I


Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, sáng ngày 17 tháng 11 năm 2012 Trường TH Việt Dân đã tổ chức cuộc thi "Giao thông thông minh" cho 17 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5

Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Các em học sinh tự tin, hào hứng với từng câu hỏi của bài thi.

Qua cuộc thi, học sinh có thể hiểu rõ được tầm quan trọng của an toàn giao thông, hình thành thói quen tốt khi tham gia giao thông. Đây cũng là sân chơi bổ ích cho các em.

 

Một số hình ảnh