Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TH VIỆT DÂN TỔ CHỨC THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

TRƯỜNG TH VIỆT DÂN TỔ CHỨC THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014

Olympic tiếng Anh trên Internet là sân chơi trực tuyến môn tiếng Anh bổ ích cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12.

Khai mạc cuộc thi IOE cấp trường

Căn cứ Quyết định số 7343/QĐ-BGDĐT ngày 08/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014”;

       Căn cứ Công văn số 3264/SGD&ĐT-GDTrH, GDTH ngày 06/11/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh “V/v Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên internet năm học 2013-2014”.

          Căn cứ Công văn số : 681/PGD&ĐT ngày 17/11/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  ”V/v triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet năm học 2013-2014”

 Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2013 trường Tiểu học Việt Dân tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh(IOE) cấp trường. Về dự thi có 32 em học sinh từ khối 3 đến khối 5 đã vượt qua vòng tự luyện ( Vòng 15). Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất của nhà trường như: 

                - Đảm bảo mỗi thí sinh thi một máy tính

- Có máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố.

- Đường truyền Internet đảm bảo tốc độ.

- Chuẩn bị phụ kiện tai nghe đảm bảo về số lượng và chất lượng.

- Có nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới.

Học sinh thi IEO cấp trường

Nên cuộc thi Olympic Tiếng Anh(IOE) cấp trường của trường Tiểu học Việt Dân đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

CTV: Nguyễn Thị Hưng