Xuất bản thông tin

Tiểu học Việt Dân tổ chức chuyên đề cấp trường năm học 2012-2013

Tiểu học Việt Dân tổ chức chuyên đề cấp trường năm học 2012-2013


Thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường năm học 2012 - 2013, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chiều ngày 12 tháng 01 năm 2013, Trường Tiểu học Việt Dân đã tổ chức chuyên đề hai môn: Khoa học lớp 4 và Âm nhạc lớp 4.

Tại  buổi sinh hoạt chuyên đề các đồng chí cán bộ, giáo viên được dự hai tiết học do hai đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Thị Hoa thể hiện. Hai tiết dạy đã ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả. Học sinh được tham gia học tập một cách tích cực, được trực tiếp thực hành thí nghiệm và chơi trò chơi để củng cố kiến thức cho bài học. Giáo viên đã tích hợp đầy đủ nội dung của môn học, thực hiện dạy học theo chuẩn KTKN và chương trình giảm tải, đồng thời giáo dục tốt kỹ năng sống cho học sinh.

       Trong phần rút kinh nghiệm, các đồng chí giáo viên thảo luận phát biểu rất sôi nổi để đi đến thống nhất chung về phương pháp dạy học, cách phối hợp UDCNTT, kỹ năng rèn học sinh.

        Buổi sinh hoạt chuyên đề đã thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng đây sẽ là tiền đề cho cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giảng tiết Khoa học

 

Cô giáo hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm

 

                                                                 CTV: Nguyễn Sao Chi