Xuất bản thông tin

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 - 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  93/KH-THVD

 

        Đông Triều, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018

 

          Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hợp nhất Thông tư và Điều lệ trường Tiểu học; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học và các văn bản hướng dẫn chấn chỉnh dạy thêm, học thêm hiện hành;

          Căn cứ công văn số: 455/PGD&ĐT-CMTH ngày 15/5/2018 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019, nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

           - Huy động tối đa trẻ 6 tuổi (trẻ sinh năm 2012) và các trẻ đặc biệt khác (theo độ tuổi quy định tại văn bản này) trên địa bàn xã Việt Dân vào học lớp 1, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

            - Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc theo quy định, đảm bảo chính xác, khách quan, thuận lợi cho nhân dân khi đăng ký tuyển sinh tại các trường.

           - Tuyển sinh đảm bảo các điều kiện cho học sinh học tập, đảm bảo tỷ lệ học sinh/lớp theo quy định.

          - Tăng cường bổ sung cơ sở vật chất; tăng số học sinh được học 02 buổi/ngày góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh:

          Nhà trường rà soát số liệu trẻ trong độ tuổi ra lớp, thống kê số trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn được phân công để xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019.

        - Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, chỉ tiêu số lớp, số học sinh/lớp, số học sinh được học 02 buổi/ngày phải phù hợp với số phòng học của trường, trong đó phải dành ưu tiên cho các phòng chức năng và phòng học 02 buổi/ngày, đảm bảo các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.

          - Đảm bảo huy động 100% trẻ 6 tuổi, huy động và tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật có khả năng học tập vào học. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Không tuyển sinh trái tuyến, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng quá tải sĩ số của nhà trường, đảm bảo đúng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019 đã được Phòng GD&ĐT phê duyệt.

2. Tổ chức tuyển sinh:

2.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2.2. Địa bàn tuyển sinh: Thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh theo Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc phân vùng tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019; tuyển sinh trẻ vào lớp 1 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã Việt Dân.

2.3. Đối tượng tuyển sinh: Trẻ em 6 tuổi (trẻ sinh năm 2012). Trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi.

2.4. Hồ sơ tuyển sinh:

        - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

         - Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã.

         - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối với trẻ thuộc diện khuyết tật, tự kỷ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn do UBND cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận.

2.5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh, gồm:

          - Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng.

          - Phó chủ tịch Hội đồng: Phó hiệu trưởng

         - Ủy viên Hội đồng: Thư ký hội đồng sư phạm, Thanh tra nhân dân, Công đoàn, Tổng phụ trách Đội, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên và nhân viên văn phòng.

2.6. Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh:

         - Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng, đủ chỉ tiêu được giao.

         Quyết định và chịu trách nhiệm trước cấp quản lý giáo dục về toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh.

         - Nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh.

         - Xét tuyển, lập biên bản xét tuyển, danh sách học sinh đủ điều kiện được tuyển trình phòng GD&ĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh.

         - Giải quyết thắc mắc và khiếu nại liên quan đến công tác tuyển sinh.

3. Thời gian tuyển sinh:

        - Công khai kế hoạch tuyển sinh: trước ngày 23/6/2018.

        - Tuyển sinh từ ngày 10/7/2018 đến hết ngày 20/7/2018.

( Sau ngày 20/7/2018 chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu, nhà trường báo cáo PGD để xin tiếp tục tuyển sinh đến hết ngày 25/7/2018).

         - Thông báo kết quả tuyển sinh: trước ngày 31/7/2018.

III. VIỆC TỔ CHỨC TIẾP NHẬN VÀ TỔ CHỨC TUẦN HỌC LÀM QUEN CHO HỌC SINH:

1. Việc biên chế học sinh vào các lớp 1 và phân công giáo viên chủ nhiệm:

         - Hồ sơ tuyển sinh được lấy ngẫu nhiên để lập danh sách học sinh của từng lớp, đảm bảo cân bằng giới trong từng lớp. Việc biên chế học sinh vào các lớp, phân công giáo viên chủ nhiệm lớp được công khai và thể hiện bằng biên bản.

          - Việc thay đổi học sinh từ lớp này sang lớp khác chỉ thực hiện khi thật sự cần thiết, có lý do chính đáng và phải được công khai để tạo tâm lý ổn định cho học sinh khi vào học.

        - Tổ chức các hoạt động tiếp nhận học sinh chu đáo, tạo ấn tượng tốt đẹp, gây hứng thú cho các em khi đến trường. Hướng dẫn phụ huynh học sinh mua sách, vở, đồ dùng học tập, chuẩn bị tâm lý cho các em mạnh dạn, tự tin khi vào học lớp 1.

         - Tuyệt đối không khảo sát trình độ của trẻ trước khi vào lớp 1 để phân chia lớp; không bố trí lớp chọn theo yêu cầu của cha mẹ học sinh hoặc khả năng đọc, viết, nhận biết của học sinh. Ngay những ngày đầu học sinh tựu trường, giáo viên cần hướng dẫn học sinh làm quen việc chuẩn bị cặp, sách vở, đồ dùng học tập, chỗ ngồi; giới thiệu cho học sinh về nhà trường, thầy cô, bạn bè, khu vui chơi tập thể … giúp trẻ quen dần với việc đến trường; thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về những học sinh có biểu hiện nhút nhát, sợ sệt để cùng tạo cho các em tâm lý thoải mái, tự tin và thích đến trường học.

2. Tổ chức tuần học làm quen:

        - Ngay từ những ngày đầu tựu trường, giáo viên cần có kế hoạch giúp đỡ, rèn luyện cho các em một số kiến thức, kỹ năng làm quen với môi trường học tập; giáo viên cần nắm bắt đặc điểm tâm sinh lý, mức độ nhận thức, khả năng cơ bản của trẻ (như cách cầm bút, tư thế ngồi, ý thức học tập, tác phong …); để có phương án xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với từng đối tượng trẻ trong lớp nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục.

        - Chú ý hướng dẫn học sinh cách ngồi đúng tư thế, cách cầm bút, đặt vở, mở trang sách giáo khoa … Chú trọng dạy học sinh kỹ năng giao tiếp, cách xưng hô, phép lịch sự trong sinh hoạt hàng ngày, cách diễn đạt, trình bày với thầy cô, cha mẹ, bạn bè, …

         - Khi giảng dạy, giáo viên không được phân biệt học sinh biết và chưa biết đọc, biết viết; tuyệt đối không bỏ qua bài học mà phải hướng dẫn đầy đủ các bước theo quy trình dạy học của từng môn học. Đối với học sinh đã biết đọc, viết, cần kiểm tra lại cách viết, đọc, tư thế ngồi … để có điều chỉnh kịp thời, tránh để học sinh ỷ lại, chủ quan trong học tập.

         - Tuyệt đối nghiêm cấm việc tổ chức dạy trước cho học sinh lớp 1, việc hướng dẫn học sinh làm quen có thể tổ chức 1 buổi hoặc 2 buổi/ngày nhưng tuyệt đối không thu tiền từ cha mẹ học sinh. Giáo viên chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường và các cấp quản lý nếu vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình.

IV. VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG CỦA HỌC SINH:

         Thực hiện theo Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 về sửa đổi bổ sung điều 40, bổ sung điều 40ª của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

        Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch theo đúng các quy định của nhà trường và của ngành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về Ban giám hiệu nhà trường để được hướng dẫn, giải đáp.

         Bộ phận chuyên môn nhà trường báo cáo tình hình và kết quả tuyển sinh lớp 1, tổng hợp số liệu lớp, học sinh (theo mẫu PGD) về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email: cmtieuhoc@dongtrieu.edu.vn theo 02 đợt:

         + Đợt 1: ngày 31/7/2018;

         + Đợt 2 trước ngày 25/8/2018.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng tuyển sinh, CM trường, CB GV NV (t/h);

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mơ